Головна

Про проект SUCSID

Одна з основних цілей проекту SUCSID полягає в тому, щоб посилити роль вищої освіти в суспільстві в цілому. Ми добилися цього такими засобами.

По-перше, це розробка нових дисциплін для всіх, хто залучений у процес безперервного навчання протягом усього життя. Хоча на самому початку проекту в процес навчання були залучені тільки студенти університетів, незабаром старт-ап центри почали отримувати запити від підприємців і людей, які були зацікавлені в навчанні аспектам створення нового бізнесу.

По-друге, це створення міцних зв’язків з підприємствами та представниками бізнесу, які були залучені в процес розробки навчальних матеріалів і в роботу новостворених старт-ап центрів в якості зацікавленої сторони. Університети, в яких були відкриті старт-ап центри, стали у своїх регіонах місцем тяжіння і центральним майданчиком для спілкування представників університетів і підприємців. Створені в ході проекту мережі взаємодії приваблюють людей та організації зі спільними інтересами в галузі розвитку підприємницької культури та створення нових підприємств. Університети почали більш тісно взаємодіяти з представниками регіональної економіки та більш чуйно реагувати на потреби ринку праці. А підприємства, у свою, чергу почали усвідомлювати, що університети можуть надавати якісні послуги і бути надійними партнерами у процесі підготовки та перепідготовки співробітників.

По-третє, це удосконалення тих шляхів і методів, за допомогою яких трикутник знань підтримує економіку. Об’єднання дослідників та їх навчання підприємництву є значним кроком вперед для вищих навчальних закладів партнерських країн, оскільки комерціалізація результатів наукових досліджень почала ставати важливим аспектом академічної культури.

Вища освіта та суспільство
Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства
Студенти та слухачі програми перепідготовки кадрів з країн-партнерів; адміністрації університетів з країн-партнерів; інші університети країн-партнерів та країн ЄС; представники національних і регіональних урядів та бізнесу; підприємства.
Університет Монпельє 2, Франція

 • Розвиток інноваційної та підприємницької діяльності в країнах-партнерах шляхом підвищення креативності, конкурентоспроможності та здатності до працевлаштування випускників університетів і розширення співпраці між університетами, інноваційними та інвестиційними компаніями для комерціалізації знань.
 • Створення міжуніверситетських регіональних Start-Up центрів та інтерактивної мережі співпраці між членами консорціуму на основі міжнародного академічного і професійного досвіду в якості платформи для реалізації інноваційних ідей і технологій.
 • Модернізація навчальних планів студентів інженерних та комп’ютерних спеціальностей шляхом розробки методології, змісту та навчальних матеріалів дисциплін для підвищення креативності та компетентності з розвитку, презентації, просування інновацій.
 • Створення в країнах-партнерах системи навчання для підготовки та перепідготовки тренерів, а також для слухачів програм з перепідготовки кадрів в галузі розвитку інновацій.

 • Аналіз досвіду створення та функціонування Start-Up центрів в країнах ЄС та країнах-партнерах та розробка інформаційних ресурсів для Start-Up центрів.
 • Створення 4 міжуніверситетських регіональних Start-Up центрів в країнах-партнерах.
 • Розроблення web-порталу для забезпечення співпраці Start-Up центрів.
 • Розроблення ресурсів для проведення тренінгів та е-навчання.
 • Розроблення платформи для е-комунікацій та командної роботи та створення навчально-методичних комплексів е-навчання з 5 дисциплін з розвитку, презентації та просування інновацій.
 • Розроблення методології, змісту та навчальних матеріалів для перепідготовки кадрів з інженерних та компьютерних спеціальностей та експертів.
 • Проведення учасниками з країн ЄС інтенсивних тренінгів для тренерів з країн-партнерів.
 • Організація пілотного тренінгу для 20 студентів ВНЗ в усіх країнах-партнерах.
 • Модернізація існуючих програм навчання студентів інженерних та комп’ютерних спеціальностей.
 • Організація та проведення вебінарів, круглих столів, семінарів, конференцій.
 • Розвиток інтерактивної міжнародної інформаційно-аналітичної мережі для підтримки проекту SUCSID.
 • Управління проектом.
 • Контроль якості проекту.

 1. Створено 4 міжуніверситетські регіональні Start-Up центри в Україні, Білорусі та Молдові.
 2. Створено інтерактивну міжнародну інформаційно-аналітичну мережу для підтримки інноваційних проектів та ідей, web-портал для забезпечення співпраці Start-Up центрів та е-платформа для дистанційного навчання.
 3. Запроваджено краш-тести Start-Up проектів для оцінювання життєздатності інноваційних ідей.
 4. Розроблено методологію, зміст та навчальні матеріали, в тому числі е-компоненти, для 5 дисциплін з розвитку, презентації та просування інновацій.
 5. 5 дисциплін з розвитку, презентації та просування інновацій впроваджені в варіативну частину існуючих програм навчання студентів інженерних та комп’ютерних спеціальностей та в програми Start-Up центрів з підготовки студентів, тренерів, управлінців та перепідготовки кадрів.
 6. Результати проекту розповсюджені в країнах ЄС та країнах-партнерах.